Aan welke staart gaat u 1.500 euro knopen?

categorie Efficiëntie
29
apr
2016
0
Reacties

Wat is het rendement van een melkveebedrijf onder de streep? Het antwoord op deze vraag wordt vooral bepaald door de efficiëntie van de veestapel, zeker nu de melkprijs onder druk staat. Gert-Jan van den Bosch geeft praktische tips.

Gert-Jan van den Bosch, specialist veestapelmanagement, herkent de spagaat. ‘Dit vergt een totaal andere managementstijl voor veel melkveehouders. Sturen op cashflow en op investeringsplannen die direct bijdragen aan de efficiëntie krijgen voorrang. Elke liter die vandaag niet geleverd wordt, haal je niet meer in.’

Wat is dan het devies? ‘Zorg dat de tank zo vol mogelijk zit binnen de bestaande middelen en omstandigheden. Zo worden de vaste kosten over zoveel mogelijk liters verdeeld en blijft de marge – hoe gering op dit moment ook – nog deels op peil.’

Jongvee is de sleutel
Hoe kan ik op korte termijn maximaal produceren, juist als de melkprijs de beperkende factor is? Voor Gert-Jan ligt de sleutel bij het jongvee. ‘Dat is een noodzakelijke investering in de volgende generatie melkkoeien die de rekeningen moet gaan betalen. Maar het opfokken van jongvee is duur, gemiddeld 1.500 euro per vaars. Juist hier liggen voor de meeste bedrijven kansen om op de Gert-Jan van den Bosch over de efficiënte veestapelkorte termijn winst te halen.’ Gert-Jan geeft een rekenvoorbeeld:

‘We hebben een bedrijf met 100 melkkoeien en willen het vervangingspercentage verlagen van 30 naar 28%. Dat betekent 2 vaarzen minder per jaar.

  • Opfokkosten € 2,- per dag
  • 2 vaarzen x 730 dagen x € 2,- per dag = € 2.920,- per jaar’

Afkalfleeftijd
Zijn er nog andere mogelijkheden die direct gunstig uitwerken voor de portemonnee? Gert-Jan knikt: ‘De afkalfleeftijd van je vaarzen. Gemiddeld is deze in Nederland en Vlaanderen nog steeds ruim 26 maanden, terwijl iedereen het erover eens is dat 24 maanden goed mogelijk is en ook nog eens garant staat voor de hoogste levensproductie. Ook dit levert direct geld op:

We hebben een bedrijf van 100 melkkoeien en willen de afkalfleeftijd met 60 dagen verlagen van 26 naar 24 maanden.

  • Opfokkosten € 2,- per dag
  • 30 vaarzen x 60 dagen x € 2,- per dag = € 3.600,- per jaar’

Vervanging
‘Daarnaast heeft een laag vervangingspercentage grote invloed op de gemiddelde leeftijd van je veestapel en daarmee op de levensproductie’, vult Gert-Jan aan. ‘En ook op de voerefficiëntie, want oudere dieren zijn efficiënter. Door te sturen op het vervangingspercentage stuur je direct op een efficiëntere veestapel.’

Kies een kalf niet op z’n bruine ogen
Een dier met hoog genetische aanleg opfokken kost net zoveel als een dier met minder potentieel. Waarom dan niet alles uit de kast halen om de juiste keuze te maken en straks een koe in uw stal te hebben die u dubbel en dwars terugbetaalt?

Fokken met gesloten beurs is een van de beste methodes om maximaal te profiteren van de genetische aanleg binnen de veestapel. In combinatie met de merkertest weet je zeker dat je het juiste dier selecteert om mee verder te fokken.