Prijskampen

Op prijskampen worden dieren gerangschikt volgens het exterieur. Klasse en stijl zijn belangrijke factoren voor het behalen van een gunstig klassement. Om een minimaal kwaliteitsniveau te halen kunnen er door de organisatie normen gesteld worden bij de inschrijving.

CRV richt (uitgezonderd de CRV Koe-Expo) zelf geen prijskampen in, maar biedt wel ondersteuning aan de betreffende organisaties.

Uitslagen van prijskampen vindt u op de site van Coöperatie CRV, via Stamboek, Publicaties, Keuringen Vlaanderen of via deze link.
In het menu aan de rechterkant selecteert u gemakkelijk het betreffende jaartal.

Er zijn vier soorten prijskampen:

 1. Prijskampen ingericht door zelfstandige organisaties
  De meeste in Vlaanderen georganiseerde prijskampen worden georganiseerd door een zelfstandig prijskampcomité. De organisatie bepaalt vanuit welke regio deelnemers kunnen inschrijven (regionaal – provinciaal – of interprovinciaal), welke dieren kunnen deelnemen (ras, leeftijd, eventuele normen) en richt het evenement volledig zelfstandig in.
  Deelnemers dienen in te schrijven bij een contactpersoon van de organisatie, waar eveneens extra info verkrijgbaar is (indien beschikbaar wordt de contactpersoon gepubliceerd in CRV-magazine en de agenda van de CRV-website).
  CRV ondersteunt deze organisaties financieel en bij de opmaak van de catalogus en publiceert data en extra info in CRV magazine en op de CRV-website.
 2. Nationale prijskampen in Wallonië.
  Enkele prijskampen in Wallonië richten zich op nationale deelname en stellen deelname dus ook open voor Vlaamse veehouders. Wanneer de afdeling stamboek van CRV ingelicht wordt van de inschrijvingsmodaliteiten zullen deze kenbaar gemaakt worden via de website.
 3. CRV Koe-Expo.
  Ingericht door CRV, die zelf de voorwaarden tot deelname stelt en alle faciliteiten waarborgt.
 4. Agribex.
  Ingericht door AVP (Nationaal comité algemene veeprijskampen) die de voorwaarden tot deelname stelt en alle faciliteiten waarborgt. CRV en AWE worden betrokken bij de organisatie en staan beiden zelf in voor de communicatie naar de leden / deelnemers.
Empty

IBR regelgeving verzameling

2014 nov 11
DOWNLOADEN
Empty

Inschrijvingsformulier prijskampen

2016 jul 14