Delen gegevens

Voor de Nederlands/Vlaamse fokwaardeschatting zijn er een aantal organisaties die gegevens beschikbaar stellen voor de fokwaardeschatting. In onderstaand schema staat een overzicht van welke organisatie welke soort gegevens aanlevert voor de fokwaardeschatting:

Soort gegevens CRV VRV FHRS Tellus PVE
Afstamming
Melkproducties
Keuringen
Verblijfplaatsen
Inseminaties
Geboorteverloop
Melksnelheid
Karakter
Slachtgegevens
Afkalving