Nieuwe stiervaders: top voor Inet en efficiëntie

Stiermoeder Delta Thilda
Delta Thilda, grootmoeder van Tornado en halfzus van Delta Ticket

De huidige zwartbonte stiervaders hebben gemiddeld 460 euro Inet met een goede gezondheid en torenhoge efficiëntie.

Het zijn de hoogst beschikbare stieren voor NVI wereldwijd, naast zonen van stiermoeders wiens families al meerdere generaties zijn getest in ons fokprogramma. We paren deze jonge stieren met gevarieerde afstamming met de beste donoren, in diverse combinaties.

 

Wereldwijde NVI-top

De hoogste twee beschikbare stieren ter wereld voor totaalindex NVI zijn Rioaveso en Fragrant. Ze staan in de indexdraai van augustus 2020 op een tweede en derde plek. De vaders en moedersvaders zijn weinig gebruikte stieren. De koefamilie van Bush-Bros Fragrant (Altacabot x Frazzled) is nieuw in de topfokkerij. Dit maakt Fragrant een welkome aanvulling in het stiervadergezelschap. Welke koeien ervoor zitten? Zijn moeder kalfde op 1.09 jaar en produceerde als vaars in 305 dagen 10.487 kg melk. Fragrants grootmoeder Magoo maakte haar tweede lijst op driejarige leeftijd. Ze produceerde in 305 dagen 12.596 kg melk met 4,54% vet en 3,40% eiwit bij drie keer melken per dag. Dit ligt in lijn met de flinke productievererving van Fragrant. Hij scoort +1156 kg melk met hoge gehalten van vet (+0,46%) en eiwit (+0,16%). Hij combineert gemiddelde lichaamsmaten met zeer fraaie (110) en gezonde (108) uiers.

Naam Afstamming NVI Melk % vet % eiwit Inet Uier Benen Totaal CRV CRV
Gez* Eff*
Zwartbont
Rioaveso Rio x Bandares 351 1847 0,04 0,01 466 107 103 106 +8% +16%
Bush-Bros Fragrant Altacabot x Frazzled 343 1156 0,46 0,16 444 110 101 106 +7% +17%
Delta Barok P Builder P x Jupiler 326 2320 -0,16 -0,04 515 103 103 104 +7% +18%
Delta Tornado Skywalker x Esperanto 313 1975 -0,28 0,01 426 108 103 107 +8% +16%
Lowlands Miracle Lunar x Finder 270 1449 0,09 0,18 452 107 102 107 +6% +15%
Roodbont
Delta Jawline PP-Red Mingo P Rf x Laurent Rf 224 788 0.15 0.21 304 108 104 107 +5% +7%

* CRV Gezondheid, ** CRV Efficiëntie

Delta Tornado uit de familie van de roodbonte Delta Ticket

Hoogproductieve dochters met een goed en gezond uier. Dat voorspelt de fokwaarde van Delta Tornado (Skywalker x Esperanto). Hij vererft veel melk (1975 kg) uit zeer goede uiers (108). De moederlijn geeft vertrouwen. Zijn moeder Delta Tracy van vader Delta Esperanto heeft pas gekalfd en is veelbelovend als we kijken naar háár moeder, de met 87 punten ingeschreven Delta Thilda. Ze produceerde op CRV-testbedrijf Barendonk Holsteins opperbest met in haar eerste en tweede lijst respectievelijk 118 en 112 lactatiewaarde. Haar halfbroer Delta Ticket staat als dochtergeteste stier in het stieraanbod van CRV. Ticket kent een opmerkelijke gelijkenis met Tornado: zijn gemakkelijk geboren kalveren groeien uit tot opmerkelijk goed geuierde melkkoeien.

 

Wordt Lowlands Miracle de Delta Magister 2.0?

Een hoge eiwitproductie van koeien die tegen een stootje kunnen, dat spreekt veel veehouders aan. Met Lunarzoon Lowlands Miracle geeft CRV gehoor aan de vraag naar robuustere koeien. Daarbij heeft hij een opmerkelijk sterke eiwitvererving (+0,18%) in combinatie met +1449 kg melk. Deze productiedrang zien we ook bij zijn moeder, Magic 2. Deze Finderdochter koerst na 224 dagen af op een 305 dagenproductie van 12.051 kg melk met 4,47 % vet en 3,87% eiwit, met 125 lactatiewaarde als resultaat. Ze staat samen met haar moeder, Magic 1, op stal bij Van Kasteren Melkvee VOF in Boxtel. De Riverboydochter Magic 1 is op haar beurt een dochter uit Delta Magic. Haar zoon Delta Magister (v. Whatsapp x Direct) is een exponent van de fokkerij van sterke koeien met knap eiwitgehalte, exact de eigenschappen waarmee ook Miracle zich onderscheidt.

 

Outcross-stier Delta Jawline PP-Red voor rood- en zwartbont 

‘Een andere bloedvoering, dat is een belangrijke reden om Delta Jawline PP-Red stiervader te maken. Om ook in de toekomst inteeltproblemen te voorkomen, krijgen stieren met een minder voorkomende afstamming echt een streepje voor’, vertelt Marcel Fox, coördinator van het Delta fokprogramma. Marcel vervolgt: ‘We benutten deze Mingozoon uit een Laurentmoeder dan ook bij rood- en zwartbont. De dubbele hoornloosheidsfactor is daarbij een bonus’. Jawline PP valt op met een nagenoeg foutloze vererving en zijn goede vet (+0.15%) en eiwit (+0.21%) gehalte. Naar verwachting blinken zijn gemiddeld ontwikkelde dochters uit in uier (108) en totaal exterieur (107). Zijn moeder Delta Jolina P is een fraaie verschijning in de stal van CRV-Testbedrijf Nooijen. Ze produceert ook nog eens bovengemiddeld en koerst na 131 dagen af op een 305 dagen productie van 10.519 kg melk met 4,47% vet en 3,87% eiwit. Ze stamt af van de Groenibo Ramos Jane familie. Bekender is haar achterkleinzoon: Groenibo Bram Rf, leverancier van probleemloze boerenkoeien met een goede balans tussen efficiëntie en gezondheid. Die omschrijving lijkt ook Jawline PP op het lijf geschreven.

Stiermoeder Delta Jolina

Delta Jolina, moeder van Jawline PP-Red, stiervader voor rood- en zwartbont