De ene melkprijs is de andere niet

Afgelopen maanden ontving het ene bedrijf een melkprijs van 19 cent of lager terwijl dit op ander bedrijf nog 25 cent was. Gelukkig stijgt de standaardmelkprijs nu maar deze melkprijsverschillen van 30% blijven wel bestaan. Wat is de oorsprong van dit groot verschil?

Verhogen melkgehalten
Naast de volumepremie en de kwaliteitspremie hebben het vetgehalte en vooral het eiwitgehalte een aanzienlijke invloed op de uitbetaalde melkprijs per liter. Gehalten in de melk verhogen kan met een uitgebalanceerde voeding maar ook door de inzet van de juiste genetica. Extra voordeel van de genetische verbetering is het blijvend effect op de productie van kg vet en kg eiwit en dat via een zeer kleine investering.

Ook een hogere melkprijs voor u?
Wilt u te weten komen of uw veestapel ook meer melkgeld kan realiseren? Is de genetische aanleg van uw koeien krachtig genoeg om vlot de productie van rijke melk aan te kunnen? Wij checken graag voor u de aanleg van uw veestapel en bezorgen u daarna gratis een rapport met passend advies. U kunt het rapport voor uw bedrijf hieronder aanvragen.

Aanvraag rapport genetische aanleg