Succesvolle reeks Themavakdagen 2015

categorie Coöperatie
28
apr
2015
0
Reacties

Ruim 1500 veehouders hebben een CRV-Themavakdag in maart en begin april 2015 bezocht. Onder het thema ‘Welke keuzes leiden tot succes?’ deelden de veehouders van het gastbedrijf hun ervaringen. Welke keuzes hebben ze gemaakt en in hoeverre zijn die succesvol geweest?

Aan de hand van de CRV-resultaatwijzer gaf een deskundige van CRV zijn visie op een thema en met een aantal praktische tips genoten de bezoekers van een interessante rondleiding op het gastbedrijf.

“Als ik thuis kom heb ik veel stof tot nadenken”

Belangrijk doel van de themavakdagen is kennisontwikkeling en kennisdeling tussen veehouders onderling. Waar en hoe kan CRV de veehouder anno nu ondersteunen om bij te dragen aan zijn succes? Zo presenteerden onze adviseurs onder andere de fokkerijstrategieën FokkerijDataPlus en Fokken met gesloten beurs en de voordelen van SiryX. Veehouders reageerden enthousiast:

    ‘Ik ga heel anders tegen mijn jongvee aankijken en daar zal een scherpe selectie in
    gemaakt worden.’

    ‘Embryo’s aankopen betekent gewoonweg geld verdienen.’

    ‘Ik zal nog meer witblauwen gaan gebruiken en meer SiryX.’

Themavakdagen 2015: welke keuzes leiden tot succes?

Themavakdagen 2015: welke keuzes leiden tot succes?

Themavakdagen 2015: welke keuzes leiden tot succes?

Themavakdagen 2015: welke keuzes leiden tot succes?

Themavakdagen 2015: welke keuzes leiden tot succes?

Themavakdagen 2015: welke keuzes leiden tot succes?

Was u aanwezig op één van de Themavakdagen 2015? Wij zijn benieuwd naar uw beleving van de dag! Wat heeft u meegenomen of vond u interessant om te horen van uw gastveehouder? Wij lezen graag uw reacties.