Peter Broeckx nieuwe voorzitter CRV

categorie Coöperatie
13
mrt
2015
0
Reacties

Peter Broeckx (51) uit het Vlaamse Dessel is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van CRV. Hij werd op 12 maart benoemd, samen met nog twee nieuwe leden: Kurt Faes (45) uit Meer (B.) en Linda de Groot (48) uit Rossum (Ned.). Ook in de besturen van CR Delta en VRV is er veel vernieuwing en er is sprake van een groeiende diversiteit.

CRV heeft een nieuwe voorzitter. De Vlaamse veehouder Peter Broeckx (51) uit Dessel werd op 12 maart jongstleden benoemd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Peter Broeckx heeft een schat aan bestuurlijke ervaring en begint vol enthousiasme aan zijn nieuwe uitdaging.
De benoeming van Peter Broeckx staat niet op zichzelf. In de besturen van de eigenaren van CRV, de coöperatieve organisaties CR Delta (Nederland) en VRV (Vlaanderen), vond een flink aantal benoemingen plaats. Deze staan hieronder weergegeven.

Benoemingen binnen CR Delta

  • In de ledenraad van CR Delta werden 14 nieuwe leden benoemd.
  • Linda de Groot (48) uit Rossum werd benoemd als lid van het hoofdbestuur van CR Delta. Zij volgt Pieter van der Grift uit Bunnik op. Als lid van het hoofdbestuur wordt zij tevens commissaris binnen de raad van commissarissen van CRV. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke commissaris van CRV.

Benoemingen binnen VRV

  • Dirk Ryckaert (42) uit Dikkelvenne is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van VRV vzw. Dirk Ryckaert, die ook lid is van de raad van commissarissen van CRV, volgt als nieuwe voorzitter Noël Van Leeuwe uit Sint-Margriete op.
  • In de algemene vergadering van VRV vzw werden 13 nieuwe leden benoemd. Een van die nieuwe leden is benoemd tot commissaris binnen de raad van commissarissen van CRV. Het betreft Kurt Faes uit Meer die daarmee Noël Van Leeuwe binnen de raad van commissarissen opvolgt.
  • Twee leden uit de algemene vergadering van VRV vzw werden benoemd als lid van de raad van bestuur van VRV: Luc Sanders uit Gistel en Tom van Nespen uit Vrasene. Zij volgen respectievelijk Willy Vandewalle uit Torhout en Marc Matthijs-De Zutter uit St.-Jan-in-Eremo op.

Vertrek Noël van Leeuwe
Noël van Leeuwe nam op 12 maart afscheid als commissaris binnen de raad van commissarissen en als voorzitter van de raad van bestuur van VRV. Voor beide functies was hij statutair aftredend en niet herkiesbaar. Sinds augustus 2014 fungeerde hij als plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen, na het onverwachte vertrek van de vorige voorzitter, Kees Gorter. De directie en raad van commissarissen van CRV, alsmede de raad van bestuur, zijn Noël zeer erkentelijk voor de uitstekende wijze waarop hij heeft bijgedragen aan de stabiliteit en het goed functioneren van het bestuur van VRV en CRV. Hij is hierin van grote betekenis geweest.

Meer diversiteit, betere afspiegeling
Bij de benoemingen in de verschillende besturen is veel aandacht geweest voor de wens om meer diversiteit in de besturen te krijgen. Deze aandacht werpt duidelijk zijn vruchten af:

  • In Vlaanderen werd, met de benoeming van een tiental jonge veehouders in de algemene vergadering van VRV, de gemiddelde leeftijd aanzienlijk verlaagd.
  • In Nederland is de helft van de 14 nieuwe ledenraadsleden van CR Delta vrouw. Het percentage vrouwen in de ledenraad van CR Delta groeit daarmee naar 15 procent.
  • CR Delta heeft haar eerste vrouwelijke kringvoorzitter: Agnes Gunnewijk uit Beltrum en ‒ zoals gezegd ‒ de eerste vrouwelijke commissaris: Linda de Groot uit Rossum.

De doelstelling om de diversiteit in CRV-besturen te verhogen, onder meer via verjonging en meer vrouwelijke bestuurders, ligt met de nieuwe bestuurders goed op koers.