Nieuwe raad van bestuur voor VRV VZW

categorie Coöperatie
26
mrt
2015
0
Reacties

Afgelopen winterbijeenkomsten konden de leden van VRV hun stem uitbrengen voor de vernieuwing van hun afdelingsbestuur en voor de afvaardiging naar de algemene vergadering. Dit resulteerde uiteindelijk in een vernieuwde algemene vergadering én een (deels) vernieuwde raad van bestuur VRV VZW.

Nieuwe leden
De raad van bestuur kent 3 nieuwe leden en een nieuwe voorzitter. Dirk Ryckaert neemt daarbij de fakkel over van Noël van Leeuwe. De drie nieuwe leden zijn Luc Sanders, Tom van Nespen en Kurt Faes.

Luc Sanders is vanuit het bestuur ook afgevaardigde voor de rascommissie Belgisch witblauw. Hij is naast veehouder tevens architect. Vanuit hobby en liefhebberij is hij gestart met Belgisch Witblauwen en is zijn vleesveebedrijf inmiddels uitgegroeid tot ruim 400 dieren. Verkoop van fokmateriaal is fundamenteel binnen zijn bedrijfsvoering.

Tom van Nespen is dierenarts van opleiding en melkveehouder van beroep. Hij is van kindsbeen af reeds uitermate geboeid door fokkerij en met de enorme beschikbaarheid aan data, gecombineerd met de juiste managementinformatie hebben zijn interesse in rundveeverbetering nog doen toenemen. Tom is eveneens bestuurlijk actief binnen de provinciale vakgroep rundvee bij Boerenbond en zetelt in de adviescommissie rundvee van DGZ, Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

Kurt Faes treedt als nieuw lid toe tot de raad van commissarissen van CRV en heeft vanuit die functie een mandaat in de raad van bestuur van VRV. Hij baat, samen met zijn broer, een landbouwbedrijf uit met een tachtigtal melkkoeien en als tweede tak vleeskuikens. Hij heeft 10 jaar in de fokkerijraad gezeteld. Kurt heeft hier zelf ervaren dat veehouders wel degelijk inbreng hebben binnen het beleid van CRV en stelt zich nu beschikbaar hier mede vorm aan te geven en mee te denken in de besluitvorming van de organisatie.

Herbevestigd als lid
Willy Mouton zetelt reeds 10 jaar in de raad van bestuur. Onlangs is zijn mandaat voor twee jaar verlengd. Hij melkt een 55-tal roodbonte koeien en heeft daarnaast ook nog een aantal Belgisch witblauwe dieren. Ledenbetrokkenheid heeft zijn bijzondere aandacht.

Stefaan van Hasselt heeft reeds 8 jaar ervaring binnen de raad van bestuur en begint aan zijn laatste termijn van 4 jaar. Stefaan is de nieuwe ondervoorzitter van VRV vzw. Hij runt in samenuitbating een melkveebedrijf van een 150-tal koeien die gemolken worden door melkrobots. Fokkerij ligt hem dan wel nauw aan het hart, voor Stefaan moet alles wat VRV en CRV behartigt uiteindelijk ten dienste staan van de veehouder en het rendement op zijn bedrijf.

 Lees het hele artikel in CRV Magazine