Jos Koopman: Beheer van data beleggen bij vertrouwde partij

categorie Coöperatie
12
okt
2015
0
Reacties
Jos Koopman over de toekomst van de veehouderij

In de column CRVergezicht geven bestuurders van CRV hun visie op de toekomst van de veehouderij. Volgens Jos Koopman, directeur CRV West-Europa, is het beheer van data op (melk)veebedrijven een uitgesproken taak voor coöperatie CRV.

‘De klant van de toekomst bestaat niet. Ons klantenbestand is op dit moment heel divers en dat zal in de toekomst zeker niet anders worden. We komen allerlei vormen tegen, van familiebedrijven tot bedrijven met personeel, van heel grote melkvee- en vleesveebedrijven tot rundvee als tweede tak.

Wat onze klanten gemeen hebben, nu en in de toekomst, is het streven naar een rendabele bedrijfsvoering, binnen de eigen omstandigheden. Dit streven is bijna universeel, ongeacht de bedrijfsgrootte. Wel verwacht ik dat gemiddeld genomen de bedrijven groter worden. De productiekosten worden immers steeds hoger en daarom zal op veel bedrijven groei nodig zijn om blijvend een goed inkomen te realiseren.

Kwaliteit en precisielandbouw
In Noordwest-Europa hebben we te maken met dure productiemiddelen, grond is immers schaars. Is het dan nog wel rendabel om hier veeteelt te bedrijven? Bij CRV zijn we ervan overtuigd dat het antwoord ‘ja’ is. Daarvoor zijn twee zaken van belang.
Als eerste moeten we ons als rundveesector blijven richten op de hoogste kwaliteit. Als we die kwaliteit kunnen garanderen, blijft er markt voor ons product.

Ten tweede moeten rundveehouders ‘eruit halen wat erin zit’. Ofwel: precisielandbouw bedrijven. Nederland en Vlaanderen hebben al een sterke positie in de kennisintensieve landbouw, we hebben een goed netwerk van opleidingen, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Als we die positie behouden, zit het wel goed met de concurrentiekracht van de onze rundveehouderij. Door alle productiefactoren optimaal te benutten kunnen we de kostprijs zo laag mogelijk houden. Daarin speelt CRV ook een belangrijke rol. Meten en monitoren zijn belangrijke sleutelwoorden in precisielandbouw en daar zijn we bij CRV volop mee bezig.

Data verzamelen
Dat meten en monitoren levert veel data op. Ook op uw bedrijf komen waarschijnlijk steeds meer hulpmiddelen die data verzamelen. Het gevolg is een overvloed aan gegevens, vaak op meerdere plaatsen beschikbaar. Hoe zorgt u ervoor dat u door de bomen het bos nog ziet? En dat de data ook daadwerkelijk belangrijke informatie opleveren waarmee u uw veestapel kunt sturen?

CRV vervult daarin een belangrijke rol. We hebben immers een lange traditie in het bijeenbrengen van gegevens en deze, na verrijking met onze kennis, weer beschikbaar te maken voor u. Al heel lang zien veehouders het belang van data en ze vormen een van de pijlers van de coöperatie CRV.

De laatste decennia ging het daarbij vooral om het gebruik van gegevens om genetisch vooruitgang te boeken. Tegenwoordig is dit meer en meer verbreed naar het optimaal benutten van het genetisch potentieel met behulp van managementinformatie van de veestapel.

Meerwaarde van data
Data tot meerwaarde brengen voor onze leden is en blijft de kern van CRV. Deze data zijn daardoor in collectieve handen en onder controle van de veehouders. Het belang van de coöperatie CRV is daarmee groter dan ooit.

Samen zorgen we voor een mooie uitgangspositie om ook in de toekomst het maximale voordeel te kunnen realiseren van innovaties in de veehouderij.’

Jos Koopman, directeur CRV West-Europa

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze column? Wij horen het graag!