Inforaadslid Thijs Rompelberg: informatie ontsluiten

categorie Coöperatie
23
jul
2015
0
Reacties
Thijs Rompelberg, nieuw inforaadslid 2015

Thijs Rompelberg, jonge melkveehouder en nieuw lid van de inforaad 2015, volgde geen agrarische opleiding. Hij voltooide een hbo-studie commerciële economie, gevolgd door een master aan de economische faculteit in Tilburg. Hij denkt graag mee over het ontsluiten, combineren en vertalen van informatie op zo een manier dat het de veehouder helpt.

Cijfers over hun veestapels krijgen veehouders genoeg. ‘Maar vaak is de informatie versnipperd’, merkt Thijs Rompelberg. CRV kan bij het ontsluiten van informatie een belangrijke rol vervullen.

Data koppelen
De jonge melkveehouder (27) melkt in maatschap met zijn oom Michel Rompelberg in Eijsden, in Zuid Limburg, een koppel van 250 koeien op 90 hectare grond. Ook hier verzamelt hij veel gegevens om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Op het bedrijf wordt voerdata automatisch aan melkproductieregistratiegegevens gekoppeld. ‘Zo kunnen we direct maatregelen nemen als we signaleren dat er iets niet goed gaat en houden we van dag tot dag scherp inzicht in de voerkosten.’

Dit is volgens Thijs een mooi voorbeeld van de meerwaarde die het voor veehouders kan hebben als data goed ontsloten zijn. ‘Cijfers over de prestaties van de veestapel worden er genoeg verzameld’, constateert hij. ‘Maar vaak blijven de gegevens versnipperd over verschillende systemen. Hierdoor mis je als veehouder de kansen om je veestapelmanagement te verbeteren.’

‘Betrouwbare en actuele cijfers zijn noodzakelijk om goed onderbouwd te werken aan verbetering veestapelmanagement.’

Als lid van de inforaad denkt Thijs de komende jaren graag met CRV over de rol die de coöperatie kan spelen in het beheer van datastromen in de rundveehouderij. Daarbij is het volgens Thijs belangrijk dat de beschikbare data worden gekoppeld en omgezet naar informatie waar veehouders direct iets mee kunnen. Betrouwbare en actuele cijfers over de prestaties van de veestapel zijn volgens Thijs noodzakelijk om goed onderbouwd te kunnen werken aan verbetering van het veestapelmanagement.

Als voorbeeld wijst Thijs op de nieuw ontwikkelde vruchtbaarheidskengetallen. Deze geven hem direct inzicht in de ontwikkeling van de vruchtbaarheid van zijn veestapel. ‘Zo kan er vast nog veel meer gehaald worden uit de gegevens die CRV nu al verzamelt, denkt Thijs. ‘Het lijkt me leuk om daar actief over mee te praten.’

De CRV-inforaad
De inforaad van CRV adviseert de afdeling Marketing over de ontwikkeling van informatieproducten. De raad bestaat uit zestien leden die worden voorgedragen door de zes kringbesturen van CR Delta en de gewesten van CRV.

Heeft u ideeën/wensen voor of over informatieproducten? Ook uw mening horen wij graag! Laat een reactie achter of mail ons.
Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen online.