Hoog ledenvoordeel voor onze Nederlandse en Vlaamse leden

categorie Coöperatie
21
dec
2017
0
Reacties
Fokken op Maat

In een boekjaar met herstellende melkprijzen, fosfaatreductie in Nederland en internationaal een aanhoudend moeilijke vleesmarkt, sloot CRV het boekjaar af met een netto-resultaat van 8,2 miljoen euro. Nederlandse en Vlaamse leden van de Coöperatie CRV ontvangen in januari een gezamenlijk ledenvoordeel van € 4,1 miljoen.

CRV had met name in Nederland te maken met een dynamische thuismarkt. Terwijl de melkprijs herstelde, kromp de veestapel als gevolg van de fosfaatreductie. Tegelijkertijd kende het nieuwe fokkerijconcept ‘Fokken op Maat’ zowel in Nederland als in Vlaanderen een zeer succesvolle introductie. De mogelijkheden om met Fokken op Maat versneld een efficiëntere veestapel te vormen, hebben zeker tot dit succes bijgedragen.

 

Investeringen in dierhuisvesting

Het boekjaar 2016-2017 stond bij CRV ook in het teken van vernieuwingen in de dierenhuisvesting. In Brazilië werd de bouw van de nieuwe spermawinlocatie van Central Bela Vista afgerond. Hier wordt sperma geproduceerd van zowel CRV Lagoa-stieren als van ki-stieren van derden. In Nederland werden de stierlocaties in Giekerk en Harfsen vernieuwd. Daarnaast verrees in Wirdum het nieuwe Dairy Breeding Center voor de productie van embryo’s ten behoeve van het Nederlands-Vlaamse fokprogramma van CRV. Op alle locaties is veel nadruk gelegd op het optimaliseren van het stalklimaat, dierenwelzijn en de veterinaire veiligheid.

 

Internationaal betere resultaten

Internationaal zag CRV een lichte omzetgroei en verbetering van financiële resultaten. De export trok aan onder invloed van de hogere melkprijzen. Internationaal blijven de omstandigheden in de vleesmarkt moeilijk. In Brazilië in het bijzonder werd dit veroorzaakt door het ‘Carne Fraca’-vleesschandaal.
Door de goede resultaten in de markt en een aantal incidentele boekwinsten, kon CRV het dynamische boekjaar afsluiten met een gezond netto resultaat van €8,2 miljoen (voor aftrek van het CRV-ledenvoordeel). De leden krijgen in januari 2018 een gezamenlijk ledenvoordeel van € 4,1 miljoen uitgekeerd.
Een volledig overzicht van het boekjaar 2016-2017 is te lezen in ons jaarverslag.