Duurzaamheid zit in onze genen

categorie Coöperatie
6
nov
2015
0
Reacties
Roald van Noort

In de column CRVergezicht geven bestuurders van CRV hun visie op de toekomst van de veehouderij. Directievoorzitter Roald van Noort hecht veel waarde aan het implementeren van duurzaamheid, maar verliest daarbij de economie nooit uit het oog.

‘We lezen en praten zoveel over duurzaamheid, het is inmiddels niet hip meer. Maar het blijft wel een actueel thema, Ook voor CRV. Als coöperatie zit het in onze genen om duurzaam te opereren. Dat komt doordat coöperaties veel waarde hechten aan de continuïteit en minder kijken naar de winst op korte termijn. Omdat ze gericht zijn op de huidige en de volgende generatie. Dat past ook precies in mijn definitie van duurzaamheid. Ik vertaal het eigenlijk in de zin van rentmeesterschap. Duurzaamheid gaat over het doorgeven van onze planeet aan de volgende generatie en wel op zo’n manier dat die volgende generatie dezelfde voordelen uit de planeet kan halen, of zelfs nog meer, als wij kunnen.

Economie als voorwaarde
Voor CRV vertaal ik duurzaamheid in een aantal thema’s. Als eerste is duurzaamheid voor mij alleen haalbaar als het economisch duurzaam is. De economie vergeten we vaak, maar er moet winst gemaakt worden. Want alleen als je dat doet kun je het bedrijf doorgeven aan de volgende generatie. Hoe aantrekkelijker een duurzame bedrijfsvoering in economisch opzicht is, des te groter zal de acceptatie zijn.

Natuurlijk kijken we naar het gebruik en hergebruik van grondstoffen, zeker met het oog op de grote en steeds groeiende wereldbevolking. Met onze Better Life-getallen helpen we rundveehouders al in het beperken van de grondstoffen voer en medicijnen. Als dieren gezonder en langer leven, hebben ze immers relatief minder onderhoudsvoer nodig. Dat is economisch gezien ook interessant.

‘Met de oplossingen die we voor onze leden en klanten wereldwijd bedenken, helpen we hen om aan de duurzaamheidseisen van hun afnemers te voldoen.’

De grootste bijdrage van CRV op het gebied van efficiëntie en langlevende koeien voorzie ik overigens in landen waar de efficiëntie nu nog niet zo hoog is, zoals Brazilië of Zuid-Afrika. Daar is de uitstoot per kilogram melk of vlees nu nog een stuk groter dan in de Westerse wereld. In de toekomst verwacht ik daar een behoorlijke impact van de CRV-producten en diensten.

Met de oplossingen die we voor onze leden en klanten wereldwijd bedenken, helpen we hen om aan de duurzaamheidseisen van hun afnemers te voldoen. Dus in het geval van de melkveehouder bedenken we oplossingen die voldoen aan de eisen van de zuivelfabrikanten en de supermarkten, lees de consument. Daardoor kunnen veehouders ook op de lange termijn op een succesvolle manier boeren.

Veilige werkomgeving
En natuurlijk kijken we als CRV ook naar onze eigen bedrijfsvoering, bijvoorbeeld hoe we zelf omgaan met grondstoffen en uitstoot. Dat vind je bijvoorbeeld terug in ons leasebeleid, waar we maatregelen hebben genomen om de uitstoot van ons wagenpark te verminderen.

Bij duurzaamheid denk ik ook aan een veilige werkomgeving en een uitdagende werkplek voor medewerkers die zich willen ontwikkelen. We willen dat de mensen hier goed presteren, maar ook dat ze hier met plezier werken. Maar dat doen we altijd in relatie tot de tijdsgeest en tot economische duurzaamheid. Het mag onze concurrentiepositie namelijk niet verzwakken. Het economisch voordeel staat voorop. Ik denk ook dat het de enige manier is om duurzaamheid vorm te geven.
Het duurzaamheidsbeleid van CRV is niet vrijblijvend. Onze medewerkers moeten het tot leven brengen, zowel in de oplossingen voor onze klanten als in onze dagelijkse gang van zaken. Ik zie gelukkig dat duurzaamheid echt leeft binnen CRV en dat doet me deugd.’

Roald van Noort, directievoorzitter CRV

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees hier meer artikelen.
Lees hier meer over het thema duurzaamheid binnen CRV