CRV-winterbijeenkomsten van start

categorie Coöperatie
14
jan
2016
0
Reacties
Komt u ook naar de CRV-winterbijeenkomst?

Leden van VRV zijn vanaf dinsdag 19 januari weer hartelijk welkom op een van de winterbijeenkomsten die in Vlaanderen worden gehouden. Het worden weer interessante bijeenkomsten met vooraanstaande veehouders als gastspreker en natuurlijk: de fokdoeldiscussie 2016.

Hoofdpunten melkvee
Bij de winterbijeenkomsten melkvee staan twee hoofdonderwerpen centraal:

  • Fokdoeldiscussie 2016: de coöperaties CR Delta (Nederland) en VRV (Vlaanderen) hebben onder hun leden een enquête gehouden rond de vraag: wat zou volgens u het fokdoel binnen de veeverbetering moeten zijn? Tijdens de winterbijeenkomsten wordt hierover gediscussieerd.
  • ‘Ondernemen met tegenwind’: vooraanstaande melkveehouders vertellen hoe zij scherp aan de wind varen in een periode van lage melkprijzen. Zij lichten toe welke keuzes zij maken voor de korte en de lange termijn. Laat u inspireren!

Hoofdpunten vleesvee
Tijdens de winterbijeenkomsten vleesvee in Vlaanderen staan twee onderwerpen centraal:

  • Fokdoeldiscussie 2016: onder de leden is een enquête gehouden om hun mening over het te hanteren fokdoel te peilen. Niet alleen komt de uitslag aan de orde, er is ook volop ruimte voor discussie.
  • Het nieuwe BBG-fokprogramma: vernieuwingen binnen het BBG-fokprogramma worden besproken, met speciale aandacht voor de selectiemethoden.

Ledenvoordeel € 3,1 miljoen
Uiteraard wordt er zoals gebruikelijk teruggeblikt op het voorbije boekjaar en krijgt u vanuit de raad van commissarissen van CRV een toelichting op de financiële resultaten.

Boekjaar 2014-2015 werd met goede resultaten afgesloten, waardoor er een voordeel van € 3,1 miljoen kon worden uitgekeerd aan de leden van CR Delta en VRV. Dit hebben zij in december 2015 vervroegd ontvangen.

Download het jaarverslag (pdf)

Programma, data en locaties winterbijeenkomsten