Blij met meer vrouwen in CRV-besturen

categorie Coöperatie
9
jun
2015
0
Reacties

Linda de Groot uit het Gelderse Rossum (NL) is het eerste vrouwelijke lid van de raad van commissarissen van CRV. De veehoudster is blij dat steeds meer vrouwen zulke functies bekleden.

Wat begon met het lidmaatschap van de ouderraad op de basisschool van haar kinderen, groeide uit tot een lange lijst bestuurstaken voor onder andere de lokale CDA-afdeling, de gemeenteraad (sinds 2014) en de ledenraden van Agrifirm en de Rabobank. Ook is Linda de Groot (47) ZLTO-afdelingsvoorzitter en is ze bij de Rotary.

‘Bij de Rotary kom je veel mensen van buiten de sector tegen. Hen probeer ik bijvoorbeeld uit te leggen dat we die grote stallen niet bouwen omdat de boeren dat zo mooi vinden, maar vanwege het dierwelzijn. Zo hoop ik bij te dragen aan een beter begrip tussen boer en burger.’

Melkvee en leghennen
De Groot is ook actief op het bedrijf dat zij samen met haar man Joop runt. Naast 80 melkkoeien hebben ze 15.000 leghennen met vrije uitloop. Ze neemt veel van de administratieve taken voor haar rekening. ‘Zo’n taakverdeling groeit vanzelf. Ik vind het leuk om dingen uit te zoeken.’ Door het bestuurswerk bij CRV is ze nu minder beschikbaar voor het bedrijf. ‘Ik werk nog steeds elke dag op de boerderij, maar het is fijn dat we twee melkrobots hebben.’

De enige vrouw
Het werk bij CRV kost, zeker in het begin, extra tijd. De Groot: ‘Ik heb niet eerder een functie bij CRV gehad, dus wellicht heb ik wat meer inwerktijd nodig. Maar ik kijk met een frisse blik naar het bedrijf.’ Dat ze de enige vrouw in de raad van commissarissen is vindt ze geen probleem: ‘Ik ben het gewend om in een mannencultuur te zitten, blijkbaar trekt dat me aan’, zegt ze lachend. ‘Ik ben natuurlijk net begonnen, maar ik merk niet dat ik anders word behandeld. Het is goed dat er een betere verdeling tussen mannen en vrouwen komt. Vrouwen hebben soms toch een andere kijk op zaken. Het aantal vrouwen in de ledenraad groeit gelukkig ook flink. Ik ga er overigens vanuit dat ik niet ben aangenomen voor deze taak omdat ik vrouw ben, maar om mijn kwaliteiten’.

Gekozen door de leden
De Groot is erg betrokken bij het fenomeen coöperatie. ‘Ook al is het soms moeilijk om te zeggen wat het lidmaatschap exact oplevert, het is belangrijk dat de coöperatie er is. Vooral de binding van de leden met die coöperatie.’ De Groot vindt het een extra pluspunt dat de leden van CRV betrokken worden bij de keuze van de leden van de raad van commissarissen. ‘Veehouders uit de ledenraad hebben zitting in de selectiecommissie, waardoor zij direct invloed hebben op de voordracht. De directie is daarbij niet betrokken. Zo kan de raad echt onafhankelijk zijn taken uitvoeren.’

Speerpunten voor haar bestuursperiode heeft de commissaris nog niet. ‘Ik ga eerst maar eens goed luisteren wat er allemaal speelt. Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de leden én aan het bedrijf CRV, want die twee kunnen niet zonder elkaar.’

 

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees ook andere artikelen online