Alleen de beste komen in de ring

categorie Coöperatie
22
mei
2015
0
Reacties

Op zaterdag 20 juni gebeurt het in ’s-Hertogenbosch: de CRV Koe-Expo 2015! In deze blog vertellen betrokkenen over de voorbereidingen die in volle gang zijn. Deze keer aan het woord: Bastiaan Vernooy en Arnold van Dee over het selecteren van de koeien voor de dochtergroepen.

Bastiaan en Arnold hebben beiden een melkveebedrijf, zijn al een aantal jaren lid van de fokkerijraad van CRV en bezoeken met grote regelmaat fokveedagen in het hele land. Tijdens de CRV-Koe-Expo worden dochtergroepen gepresenteerd van CRV-stieren. Bas en Arnold zijn nu druk met de voorselectie .

Arend-blog

‘Het selecteren van koeien is een klus voor een echte liefhebber,’ aldus Arnold. ‘En het is ook wel handig dat je tijd vrij kunt maken. In een paar dagen tijd worden er veel koeien bekeken in heel Nederland. Het is belangrijk dat we een koe snel en goed beoordelen. Ook de omgang met de boer is essentieel. Het zijn toch hún dieren die we bekijken.’

Boven Bastiaan, hiernaast Arnold aan het werk voor de CRV Koe-Expo

Selectieprocedure

Bastiaan legt uit dat de koeien in drie rondes worden geselecteerd. ‘Eerst worden er stieren gekozen die geschikt zijn voor de CRV Koe-Expo. Van al hun dochters krijgen wij een overzicht. Die gaan we allemaal bekijken. Dan bepalen we van welke stieren er voldoende goede dochters beschikbaar zijn om een sterke groep van te vormen.’

In de tweede ronde bekijken Bastiaan en Arnold de dochters van één stier en komen tot een voorlopige selectie van tien à twaalf dochters. De derde ronde, ongeveer twee weken voor de CRV Koe-Expo, worden de dochters nogmaals bekeken en wordt de definitieve selectie vastgesteld: zes dieren plus één reserve.

Criteria

Waar komt het vooral op aan bij het selecteren van de dochtergroepen? Arnold: ‘Uniformiteit, dat is waar we vooral naar streven, met een zo hoog mogelijke kwaliteit. De koe moet evenredig gebouwd zijn en beschikken over een goed uier.’ Met een glimlach: ‘ Of we daarin geslaagd zijn, is uiteraard aan de bezoeker van de CRV Koe-Expo om te beoordelen, maar wij hebben er alvast een goed gevoel bij.’