Actuele stiervaders: allround en hoge gehalten

Fors hogere gehalten, dat is wat de huidige stiervaders toevoegen in de CRV Elite-embryo’s. Door gebruik van vers sperma zijn ze eerder beschikbaar, waardoor ze extra genetische vooruitgang brengen. Onder deze stiervaders schuilt Delta Launch PP-red, de hoogste roodbonte stier voor NVI. Vanwege zijn hoge niveau is hij óók stiervader voor zwartbont. Samen met andere toppers nemen we hem onder de loep.

Voor een betere vergelijking binnen de gewenste haarkleur staan in de tabel de stieren gegroepeerd per fokdoel. De tabel bevat twee stiervaders voor zwartbont en vier voor roodbont.

 

Stiernaam vader x m vader NVI kg melk % vet % eiwit Inet lvd ugh vru kgh ext β-cas CRV Gzh CRV Eff
Zwartbontbasis
Delta Launch PP-red Jopper P x Handy P +342 +780 0,71 0,36 +476 +571 104 104 107 105 A12 +6% +16%
Delta Xander Floris x Beatbox +320 +926 0,59 0,14 +404 +482 103 106 107 109 A12 +7% +15%
Roodbontbasis
Delta Launch PP-red Jopper P x Handy P +369 +1353 0,51 0,27 +550 +631 103 104 108 106 A12 +6% +16%
Delta Developer rf Skippy x Esperanto +336 +1059 0,73 0,39 +558 +520 104 102 107 110 A11 +6% +11%
Delta Ledger P rf Jopper P x Malcolm +301 +940 0,50 0,19 +407 +533 106 105 104 106 A22 +6% +10%
Delta Panenka P-red Jacko PP x Handy P +278 +834 0,44 0,21 +375 +545 105 103 105 108 A22 +3% +11%

Caudumer Lol 305, overgrootmoeder van Launch PP, de hoogste roodbonte stier voor NVI

Launch PP, stiervader voor rood- én zwartbont

Delta Launch PP-red (Jopper P x Handy P x Balisto) is met 369 NVI bij roodbont onze nieuwe troef voor NVI. Hij is stiervader voor rood- en zwartbont. Als extra brengt hij homozygote hoornloosheid, waardoor al zijn nakomelingen hoornloos zijn. Hij fokt naar verwachting gemiddeld grote, sterke koeien met een brede voorhand. Voor beengebruik en klauwgezondheid zijn de verwachtingen hooggespannen. Zijn goede gezondheidseigenschappen bezorgen hem een +6% voor CRV Gezondheid. Zijn score van 112 voor persistentie draagt daaraan bij en leidt tevens tot een hoge productie. Zijn torenhoge productie-aanleg in combinatie met de goede verwachting voor levensduur stuwen zijn CRV Efficiëntie naar +16%.

Launch PP komt uit de Lolkoefamilie van de maatschap Haytema uit Koudum. De moeder van Launch komt uit de met 86 punten ingeschreven Caudumer Lol 371. Ze produceerde in haar tweede lijst in 302 dagen 10.953 kg melk met 5,30% vet en 4,00% eiwit, goed voor 137 lactatiewaarde. Deze Lol 371 komt uit Magna P-dochter Lol 305, de volle zus van de bekende Lol 306. Deze bekende keuringskoe (av 91) produceerde bij CRV-testbedrijf Hermanussen in Beers in 2319 dagen 82.219 liter melk met 4,02% vet en 3,43% eiwit. Ze is de moeder van fokstier Delta Fun P, die net als Launch PP vererver is van gemiddeld grote koeien met inhoud en super benen.

Xander fokt functioneel en fraai

Delta Xander (Floris x Beatbox x Supershot) vererft gemiddeld formaat en corrigeert hellende kruizen. Hij verbetert uiers (107) en benen (108) en vererft uitstekend beengebruik en klauwgezondheid (107). Zijn ruime melkplasvererving met flinke gehalteverhoging leidt tot € 404 Inet. Zijn vader Floris was als jonge stier een echte blikvanger, maar is helaas verongelukt. Gelukkig hebben we enkele zonen, waarvan Xander de eerste is. Nu Floris z’n vader Empire met dochterinformatie bevestigt, is hij minstens zo interessant.

Dat geldt net zo goed voor Floris’  moederlijn, de Bouw Goldwyn Femmylijn, natuurlijk bekend van fokstieren als Rocky, Finder en Final. De moederlijn van Xander kent ook al successen. Zijn moeder, Delta Xanne weet in de melkstal van wanten. Deze Delta Xanne produceert als vaars bij CRV-testbedrijf Van Berkum na vijf maanden richting een 305 dagenlijst van 13.174 liter met 4,06% vet en 3,52% eiwit. Haar internationaal bekende koefamilie gaat terug naar de Italiaanse superstiermoeder Chemello Jocko Benge. Zij is de moeder van onder andere de Duitse fokstier Leko.

Delta Xanne, moeder van Xander

Developer rf ontwikkelt frames en gehalten
De roodfactorstier Delta Developer rf (Skippy x Esperanto x Riverboy) is stiervader voor het roodbontprogramma. Vandaar dat zijn cijfers op roodbontbasis staan weergegeven in de tabel. Zijn dochters produceren persistent met veel melk (+1059) en een flinke verhoging van vet (+0,73%) en eiwit (+0,39%). Dit resulteert in € 558 Inet. Mede door zijn goede klauwgezondheid (107) scoort hij +6% voor CRV Gezondheid. Zijn exterieurcijfers laten zien dat hij grotere koeien vererft met sterke framekenmerken, te weten brede voorhanden, diepe frames, hellende en brede kruizen. Ook zijn uier- (108) en beenvererving (103) zijn in orde, waardoor zijn totaal exterieur op 110 uitkomt.

Ledger rf voor sterk en gezond

Delta Ledger rf (Jopper x Malcolm x Romano) komt uit de koefamilie waarvan ook Delta Lunar, Lustrum en Leonardo afstammen: de Liesjefamilie van de familie Priems uit De Mortel. Net als deze voorgangers heeft Ledger rf een profiel van sterke dochters met extra breedte in de voorhand (108) en een bovengemiddelde conditiescore. Dat is ook op roodbontbasis het geval. Deze stiervader voor roodbont bekijken we namelijk door een roodbonte bril. Samen met ruim € 400 Inet vererft hij ook nog eens A2A2 voor bètacaseïne-eiwit. Mede door de dikke plus voor alle gezondheidseigenschappen en levensduur scoort hij 301 NVI. Ook in het exterieur toont Ledger rf zich een allrounder met 106 als totaalscore, met een gemiddelde hoogtemaat als handige eigenschap.

Panenka P outcross

Panenka P-red (Jacko PP x Handy P x Potter P) vererft persistent producerende dochters met ruim 800 liter melk met een flinke gehalteverhoging van +0,44% vet en +0,21% eiwit (A2A2 voor bèta-caseïne). Hij verbetert zowel uier- als klauwgezondheid (105) en scoort 103 voor vruchtbaarheid. Voor exterieur valt zijn sterke uiervererving (109) op. Het allround profiel met 108 totaalscore maakt dat hij breed inzetbaar is. Zijn weinig voorkomende bloedvoering versterkt dat nog eens.

Panenka’s moeder, De Steeg Pietar 8, en grootmoeder, De Steeg Pietar 1, staan op stal bij Henk van de Westeringh in Heteren. Henk kocht Pietar 1 (Potter P x Aram) als Delta Satelliet-embryo. Inmiddels is hij CRV Elite-deelnemer. Henk vertelt: ‘De moeder en grootmoeder van Panenka lijken op elkaar. Het zijn niet te grote, goede boerenkoeien met uitstekende benen en een goed werkbare uier, die zich goed laat leegmelken.’

Beide dieren scoorden 84 punten in de bedrijfsinspectie. Henk vult aan: ‘Het zijn onopvallende dieren. Ze geven heel hoge gehalten in de melk: moeder en dochter komen uit op lijsten van 5% vet en 3,75% eiwit of hoger. Pietar 1 produceert persistent uit een gezonde uier.’ Ook deze dochter verklaart waarom de waardering stijgt voor de geslaagde fokstier Potter P. Veehouders waarderen een allround profiel, zoals de jonge Panenka P-red naar verwachting vererft.

 

De Steeg Pietar 8 P, moeder van Panenka P

De Steeg Pietar 1 (v. Potter P), grootmoeder van Panenka P