Aanmelden is gelukt

We hebben uw aanmelding ontvangen

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor Fokken op Maat. U ontvangt direct per mail een bevestiging met activatielink. Hebt u deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact op met CRV Klantenservice 078 1544 44. Tip: Check uw map ‘ongewenste e-mail’.

Vervolgstappen

Na aanmelding kunt u direct aan de slag met het verzamelen van haarmonsters. Daarnaast vinden we persoonlijke begeleiding heel belangrijk. Daarvoor plannen we graag een adviesgesprek met u waarin we alle mogelijkheden van Fokken op Maat en HerdOptimizer bespreken.

  1. U ontvangt direct een bevestiging met activatielink.
  2. Binnen 1 werkdag na activatie ontvangt u de inlog voor HerdOptimizer. In deze applicatie ziet u straks uw testuitslagen.
  3. Binnen 5 werkdagen na uw aanmelding neemt uw begeleider telefonisch contact met u op*.
  4. Binnen 3 weken na uw aanmelding hebt u samen met uw begeleider een startgesprek*.

*Niet van toepassing voor aanvragen losse merkertesten.

 

De kosten voor Fokken op Maat bestaan uit een vast tarief per bedrijf per maand, een vast tarief per koe per maand en een bedrag per uitgevoerde merkertest.

Tarief Fokken op Maat
2019-2020
Zonder SAP Inclusief SAP Data Plus Losse merkertest
Per bedrijf per maand € 3,65 € 6,75 n.v.t. n.v.t.
Per koe per maand
(1e - 300e dier)
€ 0,21 € 0,35 n.v.t. n.v.t.
Per koe per maand
(301e dier en daarboven)
€ 0,00 € 0,00 n.v.t. n.v.t.
Per uitgevoerde merkertest* € 24,95* € 24,95* € 17,00** € 36,50***
*Deelnemers van Fokken op Maat ontvangen een korting van 30 procent ten opzichte van een los uitgevoerde merkertest.
**Deelnemers van Fokken op Maat Data Plus doen onder speciale voorwaarden mee en zijn verplicht tot het aanleveren van data aan CRV.
*/**Voor dit tarief krijgt u merkeruitslagen, de HerdOptimizer-applicatie en begeleiding door uw eigen adviseur.
***Bij een losse merkertest krijgt u toegang tot een beperkte versie van HerdOptimizer.

 

  • Als deelnemer aan Fokken op Maat ontvangt u een korting van 30 procent ten opzichte van een los uitgevoerde merkertest.
  • Voor dit tarief krijgt u merkeruitslagen, de HerdOptimizer-applicatie en begeleiding door uw eigen adviseur.
  • Het is ook mogelijk Fokken op Maat direct te combineren met SAP.
  • Ook kunt u van uw oudere dieren de genomic fokwaarde laten bepalen tegen het gereduceerde tarief.
Deelnemers ontvangen voor elk holsteinvaarskalf dat op hun bedrijf wordt geboren automatisch een voorbedrukt zakje dat ze met een haarmonster van de dieren kunnen inzenden voor onderzoek. Ook is het mogelijk om oorbiopten in te zenden voor het onderzoek. In het laboratorium wordt uit het monster DNA geïsoleerd dat wordt onderzocht op merkers. Op basis van dit merkerprofiel en de afstamming berekent CRV genoomfokwaarden voor het dier.

Alleen dieren met minimaal 6/8 holstein kunnen merkergetest worden.

De merkertest geeft inzicht in genominc fokwaarden, erfelijke kenmerken & gebreken en een check van de afstamming.

De betrouwbaarheid van de merkertest is gelijk aan die van een derdekalfskoe, ongeveer 65-70 procent. Ter vergelijking: een verwachtingswaarde op basis van alleen afstamming heeft een betrouwbaarheid van rond 35 procent.

Ja, dat is binnen Fokken op Maat een voorwaarde om fokwaarden te kunnen berekenen. De dieren hoeven niet per se allemaal stamboekgeregistreerd te zijn, maar het bedrijf moet wel stamboekdeelnemer zijn.

HerdOptimizer is een online fokkerijapplicatie. In het programma Herd Optimizer kan je de status van de merkertest volgen en de uitslag van de genoomtest lezen, maar ook zie je in hoeverre het dier afwijkt van zijn koppelgenoten. Aan de hand van het fokdoel van de veehouder wordt een advies gegeven om het dier aan te houden of toch beter te verkopen. De genoomtest geeft tevens inzicht in de genetische aanleg, maar ook of een dier het erfelijke kenmerken heeft als roodfactor, hoornloosheid of A2-melk.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Terug naar informatiepagina over Fokken op Maat